Disclaimer

De website www.fold1.com is met zorg samengesteld door FOLD Systems en dient om het maken van online lichtadviezen met de FOLD1™ en FOLDCalc™ te demonstreren aan mogelijke licentienemers.

Product- en prijsgegevens

De informatie met betrekking tot producten en prijzen is, voor demonstratiedoeleinden, verzameld uit diverse bronnen en kan al dan niet compleet en up-to-date zijn.

Rekenmethode

De berekeningsmethode voor het aantal benodigde armaturen is afgeleid van de LiTG publicatie 3.5 `Projektierung von Beleuchtungsanlagen nach dem Wirkungsggradverfahren` en is ook bekend onder de omschrijving `lumen-methode`.
Het benodigde aantal wordt bovendien naar boven afgerond om een regelmatige verdeling te verkrijgen in een systeemplafond met grid-maat 0,6 meter. Hierbij is telkens gekozen voor snelheid en eenvoud van resultaat boven nauwkeurigheid.
De resultaten geven echter snel en in de meeste gevallen adequate oplossingen voor het gestelde verlichtingsprobleem.

Copyright

Deze website, de schermen, de illustraties, de specifieke rekenalgoritmes en code is © copyright 2003 - 2020 van FOLD Systems en mag niet door anderen worden gebruikt of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebruik van deze site impliceert erkenning van deze rechten.

Privacy

De website www.fold1.com is eigendom van FOLD Systems. Voor FOLD Systems is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens , in casu slechts het IP nummer, worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt FOLD Systems zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het het gebruik van de website te realiseren kan FOLD Systems gegevens vastleggen in een bestand. FOLD Systems gebruikt deze gegevens om:

Google Analytics

FOLD Systems gebruikt Google Analytics om informatie te vergaren over o.a. herkomst, frequentie, gebruiksduur en andere zaken. Raadpleeg onafhankelijke instanties om te weten wat Google Analytrics voor u betekent.

Uw rechten

FOLD Systems zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.
Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door FOLD Systems. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op .

Beveiliging gegevens

FOLD Systems maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot door u ingevoerde gegevens.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's, verlichtingstaken, selectiecriteria en producten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat FOLD Systems haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Advertenties

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge�nteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens (uw IP nummer) is ons insziens vrijgesteld van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder vrijstelling 11 (Artikel 13 Vrijstellingsbesluit) omdat het hier een afnemersadministratie betreft.

Wijzigingen

FOLD Systems behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:


FOLD Systems
Binnenweg 136A
2101JP Heemstede